...
Thermografie thermografisch onderzoek Tritium

Weersomstandigheden gebouwthermografie zij niet optimaal

Heeft u last van tochtklachten, vochtproblemen of hoge energiekosten? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Tritium Advies maakt aan de hand van gebouwthermografie bouwfouten in de thermische schil van woningen en andere gebouwen inzichtelijk. De weersomstandigheden gebouwthermografie...
Lees meer
Voormalig Raadhuis te Meijel

Voormalig Raadhuis te Meijel

De ombouw van het voormalig raadhuis te Meijel naar café, hotel met bedrijfswoning en terras kan starten. In overleg met de exploitant en in opdracht van Tonnaer, Adviseurs in Omgevingsrecht en de gemeente Peel en Maas heeft Tritium Advies een...
Lees meer
Bestemmingsplan en bestemmingsplannen

Toekomstige ontwikkelingen in Limburg

Gemeenten en Provincie bepalen voortaan samen waar in Limburg nieuwe huizen, winkels en kantoren komen en waar en hoe nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd. Dat blijkt uit een overeenkomst, die inmiddels is gesloten tussen alle Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg met...
Lees meer
Project Heerlickheit Montfort

Project Heerlickheit Montfort

Tijdens graafwerkzaamheden in 2011 zijn er bij Kasteel Montfort indrukwekkende muurresten van kelders uit de middeleeuwen ontdekt. Stichting Kasteel Montfort heeft in samenwerking met de provincie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap en gemeente Roerdalen het project “Heerlickheit Montfort” opgestart. Dit...
Lees meer
partijkeuring partijkeuringen

Nieuwe werkwijze bij aantreffen puin partijkeuring

Nieuwe procedure bij aantreffen puinresten Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Raad van State, schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport per direct een nieuwe werkwijze voor wanneer tijdens onderzoek puinresten in een partij grond wordt aangetroffen. Het uitvoerende...
Lees meer
asbest behandeling

Nieuwe asbest behandeling tegen asbestkanker

Niet alleen Tritium zet stappen vooruit in de strijd tegen asbest. Artsen van het Erasmus MC in Rotterdam zijn voor het eerst een veelbelovende behandeling gestart op een kleine groep patiënten met asbestkanker. Longarts- oncoloog Joachim Aerts is dan ook...
Lees meer
bodemonderzoek bodem onderzoek

Medior projectleider bodem gezocht!

Als medior projectleider bodem is het je taak om bij complexe multidisciplinaire projecten de probleemstelling van de klant helder te krijgen, waarbij je verschillende facetten op het gebied van je specialisme weet te identificeren. Jij bent de zichtbare schakel tussen Tritium...
Lees meer
Ruimtelijke ordening wegverkeer

Herinrichting N280 te Roermond

De gemeente Roermond en de Provincie Limburg zijn omstreeks 2008 gestart met de planvoorbereiding voor de herinrichting van de N280, wegvak Roermond. Doel van de herinrichting is het opheffen van het doorstromingsprobleem voor het doorgaand verkeer en het verbeteren van...
Lees meer