Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voldoen van nieuwe bouwprojecten aan de instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) van de Omgevingswet. Komt er een nieuwe weg, een uitbreiding van een winkelcentrum of wordt er een nieuwe wijk gebouwd? Dan moet er – voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning – onderzoek naar stikstofdepositie worden gedaan. Ga verder met lezen