De gemeente Schiedam heeft Tritium Advies gevraagd een grootschalig bodemonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van lood in de bodem van speeltuinen, kinderdagverblijven (BSO’s) en volkstuincomplexen. Het onderzoek is belangrijk voor het veiligstellen van de gezondheid van inwoners van Schiedam, en met name die van kinderen. Zij kunnen mogelijk lood binnenkrijgen tijdens het spelen op een bodem met loodhoudende grond. Ook kunnen inwoners lood uit de grond binnenkrijgen door het eten van gewassen die in moestuinen zijn gekweekt.

Mogelijke verontreiniging door oud afval

“Vroeger werd het afval uit huizen en werkplaatsen vaak in de directe omgeving weggegooid. In Nederland zijn de bodems van veel binnensteden opgehoogd met dat stadsafval en puin. Dat is ook in Schiedam gebeurd. Het afval was vaak vervuild met stoffen zoals lood. Daarnaast waren  vroeger in Schiedam veel bedrijven die met lood werkten, zoals verffabrieken. Deze bedrijven zijn gestopt en gesloopt. Nu staan er huizen met tuinen en liggen er bijvoorbeeld kinderspeelveldjes. Op sommige plekken is nog lood in de bodem aanwezig”, zo licht de gemeente toe op de website van De Schiedammer Online

Werkwijze en locaties

Het onderzoek zullen wij uitvoeren op onder meer 27 openbare kinderspeelplaatsen en 11 kinderdagverblijven waar contactmogelijkheden met grond – en wellicht dus met lood – aanwezig zijn. Daarnaast onderzoeken wij vier volkstuincomplexen, waarvan twee kindertuincomplexen en een educatieve buurtuin die alle deels worden gebruikt als moestuin.

Om direct op locatie te kunnen zien hoe het met de verontreiniging is gesteld, wordt gebruik gemaakt van de Handheld XRF-scanner (HXRF), een ‘handheld’ apparaat voor röntgen fluorescentie spectrometrie. Met dit geavanceerde apparaat kan middels röntgenstraling direct worden bepaald of zware metalen, zoals in dit geval lood, in de grond aanwezig zijn en in welke hoeveelheid.

Uitvoering door Tritium Advies

Eén van de criteria van de gemeente Schiedam bij de keuze van een milieukundig onderzoeksbureau was onder andere dat het een partij moest zijn die volgens het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) principe werkt. “Samen met het oog op de kwaliteit van onderzoeken, planning, dienstverlening en prijs, koos gemeente Schiedam uiteindelijk voor onze organisatie, iets waar wij natuurlijk trots op zijn,” aldus senior projectleider bodem Ester Legerstee van Tritium Advies

De resultaten van het onderzoek worden voor het einde van het jaar verwacht. Op basis van de resultaten kijkt de gemeente Schiedam of maatregelen noodzakelijk zijn.

Samen met het oog op de kwaliteit van onderzoeken, planning, dienstverlening en prijs, koos gemeente Schiedam uiteindelijk voor onze organisatie, iets waar wij natuurlijk trots op zijn

projectleider bodem adviseur

Ester Legerstee

Senior projectleider bodem

Veiligheidsdeskundigen-inhuren

Tips voor inwoners

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft voor bewoners gebruiksadviezen opgesteld om het binnenkrijgen van aardedeeltjes te voorkomen:

  • Spelende kinderen: leg gras, tegels of een schone laag grond op plekken waar kinderen spelen. Of kies voor een zandbak met schoon zand.
  • Handen wassen: laat uw kinderen hun handen wassen na het buitenspelen. En doe dat zelf ook na tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
  • Groente kweken: doe dit in plantenbakken met schone teelaarde. Groente wassen: spoel zelfgekweekte groenten en fruit grondig af;
  • Schoenen uit: doe schoenen uit bij het naar binnen lopen.
  • Stofzuigen: zuig regelmatig, vooral als u of uw kinderen met grond aan hun voeten het huis inkomen.

Vragen en meer informatie

Download Flyer over Lood