Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. Het is een kankerverwekkend stof die in de luchtwegen terecht kan komen. Gezien de zeer schadelijke effecten van Chroom-6 is de noodzaak voor het in kaart brengen van de blootstelling toegenomen. Tritium Advies heeft een uitgebreid track-record en grote expertise opgebouwd op het gebied van Chroom-6 onderzoek.

Onze inspecteurs kunnen bij u op locatie aan de hand van een zeer betrouwbare methode de aanwezigheid van chroom-6 in enkele minuten aantonen. Zo heeft u snel duidelijkheid en weet wat u moet doen. Onderzoeker Kenny Bemelmans is één van onze experts op dit gebied.

Specialistisch onderzoek op maat

Kenny: “Bij Tritium Advies bepalen we met een efficiënt onderzoek of er Chroom-6 in een gebouw of object aanwezig is. We maken tijdens dit onderzoek gebruik van een handheld XRF-meter (röntgen fluorescentie spectrometer). Een specialistisch, hightech meetinstrument dat doormiddel van röntgenstraling razendsnel kan zien of ergens Chroom-6 in één van de verflagen aanwezig is. Zo’n scan combineren we altijd met een snelle verkleuringstest en/of monstername met laboratoriumanalyses. Zo heeft een klant heel snel een volledig beeld van de situatie.”

Rapportage, advies en risicobepaling

“Nadat ons werk in het veld erop zit en de analyses compleet, verwerken we dit in onze rapportages. We leggen hierin duidelijk – en altijd in heldere taal – vast welke locaties zijn onderzocht en met welke resultaten. Zo creëren we voor onze opdrachtgevers een goed beeld van de situatie en de samenstelling van de verschillende lagen coating. Vervolgens adviseren we op basis van de resultaten over de situatie en bepalen we de beste vervolgstappen.” Aldus Kenny.

Goed om te weten: Tritium Advies kan voor u het gehele traject uit handen nemen. Van uitvoering van het onderzoek en het bepalen van de risico’s, tot het begeleiden van een eventuele sanering.

Meer weten over ons Chroom-6 onderzoek?

Wilt u onderzoek doen naar Chroom-6 op uw locatie, of een Chroom-6 onderzoek combineren met een asbestinspectie? We bespreken graag hoe we u zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Vraag uw onderzoek eenvoudig aan via het contactformulier.

Tip: via deze website van het RIVM komt u ook meer te weten over de gevaren van Chroom-6.

Kenny Bemelmans Chroom 6

Kenny BemelmansChroom-6 specialist

Chroom 6 onderzoek brug

Chroom-6 onderzoek nodig?

Wilt u ook gebruik maken van de expertise van Kenny Bemelmans en ons Chroom-6 team? U kunt via de website contact opnemen met Kenny of een andere expert van ons Chroom-6 team. Dit kan via de Chroom-6-sectie of direct, door ons te bellen op: 088 440 2900.

Meer over Chroom-6