Zoals we in een eerder artikel al beschreven, blijken de Aziatische duizendknopen agressief woekerende planten en is daarmee opgenomen in de lijst van invasie exoten. Ze verspreiden zich zeer snel en vormen daarmee een gevaar voor dijken, gebouwen en wegen. Bovendien zorgen ze voor een verstoring van het evenwicht in de natuur. Om een stop te zetten op de snelle verspreiding van deze invasieve plantensoorten is er per 1 januari 2022 een verbod afgegeven op het (ver)handelen, delen en verkopen van levende of levensvatbare Aziatische duizendknopen.

Ook wortels, stengels of zaden van de plant mogen niet worden verhandeld. Uitzondering hierop is wanneer u ze (ver)koopt om ze uit te roeien, bijvoorbeeld wanneer u ze verkoopt als biomassa. U hebt dan wel een bewijs van vernietiging nodig.

Welke soorten Duizendknoop vallen onder het handelsverbod?

Het verbod is ingesteld voor de volgende drie soorten Aziatische duizendknopen:

  • Japanse duizendknoop (Fallopia japonica, ook de Fallopia japonica var. compacta)
  • Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis)
  • Bastaardduizendknoop (Fallopia x bohemica)

Vooral de Japanse duizendknoop komt veel voor in Nederland.

Waarom is het verbod zo nodig?

De plant verspreidt zich zeer snel en is bovendien moeilijk te verwijderen. De planten verspreiden zich makkelijk via, onder andere, grond, compost en maaisel. Dit doen ze via wortels, stengeldelen en zaden. Bovendien verdringt de plant andere plantsoorten zeer snel wat het evenwicht in natuur verstoort en ernstige schade toebrengt aan de biodiversiteit in Nederland.

Naast de beschadiging van onze natuur, zorgt het ook voor gevaarlijke situaties in onze woon- en leefomgeving. De plant dringt door in wegen, gebouwen en dijken en kan deze ernstig verzwakken, met alle gevaren van dien.

Meer weten over voorkomen, verwijderen en juist handelen?

Bij Tritium hebben we specialisten klaar zitten die u kunnen adviseren op het gebied van deze invasieve plantensoorten. Wij voeren gericht visueel (ecologisch) onderzoek. Tevens werken wij nauw samen met een aantal partners welke DNA-analyses kunnen uitvoeren om de aanwezig van de Japanse Duizendknoop aan te tonen of een kiemanalyse kunnen uitvoeren om zo de levensvatbaarheid van een wortel of zaadje aan te geven.

Wilt u meer weten over het herkennen en bestrijden van de Japanse duizendknoop, of over hoe wij te werk gaan? Lees dan dit artikel of neem contact met ons op.

japanse duizendknoop onderzoek

Werken bij de Tritium Advies

Tritium Advies is een open no-nonsense organisatie met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe mensen die affiniteit hebben met het bodem, water, lucht, geluid en bouwfysica, energie en duurzaamheid, externe veiligheid, kwaliteit, arbo en milieu, ruimtelijke ordening of asbest.

Bekijk nu onze vacatures