Meer ruimte op drie fronten

Nieuw onderzoek heeft ervoor gezorgd dat er meer ruimte komt om PFAS-houdende grond en bagger te verzetten. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven vandaag aan de Tweede Kamer. Gebaseerd op nieuwe onderzoeken van Deltares en RIVM biedt zij na overleg met UvW, VNG, IPO en de sector op drie fronten meer ruimte. De drie verruimingen zijn:

  1. Een hogere achtergrondwaarde voor de landbodem (PFAS 1,4 µg/kg).
  2. Het verschil in regels voor toepassing van grond en bagger verdwijnt.
  3. Er komt meer ruimte voor het verantwoord toepassen van grond en bagger in diepe plassen.

Het uitgangspunt is en blijft altijd het beschermen van mens en milieu en tevens de verantwoorde ruimte zoveel mogelijk benutten.

1. Hogere achtergrondwaarde voor de landbodem

De eerste verruiming betreft een hogere achtergrondwaarde voor de landbodem. Op basis van 200 metingen door het hele land is er een geactualiseerde achtergrondwaarde voor de landbodem voor PFAS vastgesteld op 1,4 µg/kg (dit was 0,8 µg/kg) voor zowel grond als bagger. Dit biedt meer mogelijkheden voor baggeraars en bouwers voor het toepassen van grond en bagger op de landbodem.

2. Zelfde regels grond en bagger

Vanaf heden gelden er gelijke regels voor grond en bagger. Na onderzoek blijkt namelijk dat grond zich net zo gedraagt als bagger. PFAS-houdende grond kan nu dus ook verantwoord worden toegepast in oppervlaktewater. Uitgangspunt blijft ook hier dat het oppervlaktewater beschermd is en de kwaliteit van de bodem niet slechter wordt.

3. Verantwoord toepassen van grond en bagger in diepe plassen

Tot slot komt er vanaf heden meer ruimte voor het verantwoord toepassen van grond en bagger in diepe plassen. Uit onderzoek blijkt dat het toepassen van PFAS- houdende grond en bagger uit de nabije omgeving van een geïsoleerde diepe plas, op een verantwoord manier mogelijk is. Voorheen was het zo dat PFAS-houdende grond alleen toegepast mocht worden in diepe plassen die in verbinding stonden met grote rivieren.

Volgende stap

Met deze ontwikkelingen is het tijdelijk handelingskader PFAS dan ook geactualiseerd, maar nog niet definitief. In het najaar van 2020 worden nog een aantal onderzoeken door het RIVM en Deltares uitgevoerd, waar aanpassingen uit kunnen volgen. Eind 2020 wordt het concept definitieve handelingskader verwacht. In 2021 wordt het definitieve handelingskader vastgesteld.

Download ‘Aanpassingen beleid PFAS’
PFAS