...
Celsius te Woensel- West in Eindhoven Tritium Advies

1e uitwerking Woensel West 2013 (plan Celsius fase 1)

Het plan ‘Celsius’ te Woensel-West in Eindhoven omvat het vervangen van circa 400 verouderde woningen door een nagenoeg even groot aantal woningen. Dit plan bestaat uit 4 fases. De onderzoeken en de uitwerking van fase 1 is afgerond. Tritium Advies heeft hier voor de volgende onderzoeken uitgevoerd.

Begin 2017 is gestart met fase 2 waarvoor Tritium Advies wederom de bovengenoemde onderzoeken verzorgt. Tevens heeft Tritium Advies voor fase 2 de asbestinventarisatie van de woningen verzorgt.

Link naar het vastgestelde bestemmingsplan, fase 1:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0772.80273-0301/t_NL.IMRO.0772.80273-0301.html