...
Aanvullend flora en fauna onderzoek naar vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen

Aanvullend flora en fauna onderzoek naar vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen

Omschrijving opdracht
In opdracht van een projectontwikkelaar heeft Tritium Advies een aanvullend flora en fauna onderzoek naar vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen uitgevoerd. Het plangebied had een oppervlakte van circa 6.850 m2 . Naar aanleiding van een eerder uitgevoerde QuickScan flora en fauna door Tritium Advies waren de te slopen gebouwen geschikt bevonden als vaste verblijfplaats voor voorgenoemde soorten. Door middel van deze aanvullende onderzoeken kon de af-/ aanwezigheid van de verblijf- en voortplantingsplaatsen van deze dieren worden vastgesteld.

Werkzaamheden

  • Het aanvullend vleermuisonderzoek bestond uit vier veldbezoeken. Er werd hierbij steeds met twee ecologen in de avond en/of ochtend gepost bij de te slopen bebouwing op uit- of invliegende of zwermende vleermuizen. Vleermuisonderzoek wordt vaak met twee ecologen uitgevoerd om de gebouwen op een onderzoekslocatie goed te kunnen overzien. Met behulp van een batdetector kunnen de ecologen de verschillende soorten waargenomen vleermuizen determineren.
  • Het aanvullend gierzwaluwonderzoek bestond uit drie veldbezoeken. Er werd hierbij met één ecoloog in de avond gepost bij de te slopen bebouwing op laagvliegende, luidruchtige dieren, die vluchten maken op dakgoot- nok- en huishoogte.
  • Het aanvullend huismusonderzoek bestond uit twee veldbezoeken. Hierbij werd er gelet op nestindicatief gedrag (nestbouw, transport van voedsel, bedelende jongen), zingende mannetjes, baltsgedrag en aanwezigheid van een paartje bij een potentiële nestplaats. Het huismusonderzoek werd eveneens door één ecoloog uitgevoerd.