...
afvalwateronderzoek afvalwater onderzoek

Afvalwateronderzoek Philips

Omschrijving
Analyse afvalwaterstromen op bedrijventerrein Strijp S en de High Tech Campus (afvalwateronderzoek).

Werkzaamheden:
– coördinatie en afstemming tussen opdrachtgever en Waterschap de Dommel;
– instellen en (klein) onderhoud aan monsternamekasten;
– uitlezen en interpreteren monsternamegegevens;
– uithalen monsters en bemonsteren conform de NEN 6600;
– uitbesteden monsters aan geaccrediteerd laboratorium;
– rapporteren analyseresultaten en monsternamegegevens aan opdrachtgever en Waterschap de Dommel.