...
Verbod asbestdaken van de baan

Asbestinventarisatie bedrijfspand

Heeft u sloop- of verbouwplannen met een pand dat voor 1994 gebouwd is? Dan bestaat het risico op de aanwezigheid van asbest. Om een vergunning voor uw plannen te kunnen krijgen, is het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie in dat geval verplicht. Tritium Advies biedt een totaalpakket aan dienstverlening op het gebied van asbest. Vanaf de inventarisatie tot en met het op juiste wijze laten verwijderen van verdachte materialen. Een voorbeeld van een referentieproject is de asbestinventarisatie van een bedrijfspand in Best.

Werkzaamheden:

  • Vooronderzoek en schouw met opdrachtgever.
  • Offerteopstelling en plan van aanpak.
  • Melding als projecteigenaar in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).
  • Voorbereiding en deskresearch.
  • Regelen middelen t.b.v. verticaal transport.
  • Asbestinventarisatie gehele locatie t.b.v. sloop.
  • Asbestmonsters door laboratorium laten onderzoeken.
  • Rapportage maken.
  • Rapportage en bronnen opleveren in het LAVS.