...

Beheerplan stortplaats te Dordrecht

Omschrijving:
Onderzoek afgedekte stortplaats grenzend aan woonwijk

Werkzaamheden:
· Uitvoering bodemonderzoek;
· Jaarlijkse grondwatermonitoring in achtertuinen;
· Onderzoek bodemlucht op aanwezigheid methaan (stortgas).
· Vaststellen kwaliteit en dikte deklaag stort;
· Onderzoek grondwaterkwaliteit;
· Opstellen beheerplan zodanig dat beschikking afgegeven kan worden.
· Onderzoek naar zintuiglijk niet waarneembare asbestvezels in grond onder asbestdaken.
· Adviseren omtrent aanwezigheid risico’s en te nemen vervolgstappen.