...
Beheren grondwatermeetnet

Beheren grondwatermeetnet

Opdrachtgever:
Gemeente Heusden

Omschrijving:
Voor de gemeente Heusden heeft Tritium Advies voor zes jaar het grondwatermeetnet beheerd. Het monitoringsnetwerk bestond uit ongeveer 100 peilbuizen. De werkzaamheden bestonden uit het plaatsen en beheren van de peilbuizen en het tweewekelijks meten van de grondwaterstanden. Maandelijks werd er een rapportage opgesteld van de monitoringsresultaten.

Werkzaamheden:
· Veldwerk
· Rapportage