...
Bestemmingsplan herziening Dorpstraat 26-30 te Veldhoven

Bestemmingsplan herziening Dorpstraat 26-30 te Veldhoven

De gemeente Veldhoven is voornemens om een perceel aan de Dorpstraat 26 – 30 in te zetten ten behoeve van de realisering van woningbouw. Het perceel heeft in het nu nog geldende bestemmingsplan de functie wonen en bedrijfsdoeleinden. Op basis van uitgangspunten en randvoorwaarden heeft men een schetsplan ontwikkeld met appartementen en woningen. Om het plan mogelijk te maken heeft Tritium Advies een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Naast het opstellen van dit bestemmingsplan heeft Tritium Advies de volgende milieuaspecten nader beschouwd:

  • Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai;
  • Quickscan luchtkwaliteit;
  • Waterparagraaf;
  • Quickscan flora en fauna

Link naar het ontwerpbestemmingsplan: 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0861.BP00057-0302/t_NL.IMRO.0861.BP00057-0302.html