...
bodemonderzoek derde sluisklok beatrixsluis te nieuwegein

Derde Sluiskolk Beatrixsluis te Nieuwegein

Omschrijving:
Milieukundige onderzoeken, saneringsplan en bodemsanering ten behoeve van de herontwikkeling en verbreding van het Lekkanaal en de realisatie van een derde sluiskolk.

Werkzaamheden:
· Uitvoeren bodemonderzoeken;
· Uitvoeren verkennende asbestbodemonderzoeken;
· Uitvoeren nadere asbestbodemonderzoeken;
· Uitvoeren verkennende waterbodemonderzoeken;
· Uitvoeren partijkeuringen;
· Uitvoeren asfaltonderzoek;
· Uitvoeren funderingsonderzoek;
· Opstellen saneringsplan;
· Verzorgen milieukundige begeleiding bodemsanering.

Hiernaast is een afbeelding weergegeven van het plangebied waarbinnen de werkzaamheden zijn uitgevoerd. (bron: http://www.rijkswaterstaat.nl)