...
Lunet zorg

Boschdijk Eindhoven

Opdrachtgever
Lunet Zorg

Werkzaamheden:
· Interne geluidwering

Omschrijving
Lunet Zorg biedt in (Zuidoost-)Brabant een breed en gevarieerd pakket van zorg voor en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een (verstandelijke) beperking. Voor de locatie Eckartdal te Eindhoven is door Tritium Advies naar aanleiding van klachten ten aanzien van geluidoverlast in de zorgwoningen onderzoek verricht naar de mogelijke oorzaken en een hersteladvies opgesteld. Gelijktijdig is in nauw overleg met Lunet Zorg een algemeen Programma van Eisen opgesteld ten aanzien van geluidaspecten, welke bij volgende nieuwbouwprojecten als leidraad kunnen worden gehanteerd.