...
Referentie KUHN over tritium Advies

Energie-audit (EED) fabrikant landbouwmachines

Voor een fabrikant van landbouwmachines heeft Tritium Advies een energie-audit (EED) uitgevoerd. De audit is uitgevoerd in het kader van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn.

De energie-audit heeft als doel informatie te verzamelen over het actueel energiegebruik van een
onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te
signaleren en te meten. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer
maatregelen te treffen voor het besparen van energie. Volgens de EED-richtlijn dient een
gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming te worden
gegeven. Het gaat hier onder andere om het energiegebruik van gebouwen of groepen gebouwen,
industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte.

Resultaten onderzoek

Met het onderzoek is aangetoond dat:

• De fabrikant reeds maatregelen had uitgevoerd om energie te besparen.
• De fabrikant op een aantal punten nog milieuwinst kan behalen.
• De fabrikant vooral moet werken aan een monitoringsysteem en dit koppelen aan
productiehoeveelheden, buitentemperatuur e.d. zodat efficiency-indicatoren afgeleid kunnen
worden die een beter inzicht geven in de eigen productie-efficiency. Hierdoor kan beter
gestuurd worden op energiebesparing.
• De fabrikant naar aanleiding van de audit een coördinator heeft aangesteld voor het monitoren van
de energiestromen.

Geen einddoel maar een momentopname

Een aantal jaar na de eerste energie-audit is Tritium Advies weer bezig geweest met de actualisatie van dit onderzoek voor de EED-verplichting 2021. Een EED- rapportage is dan ook nooit een einddoel, maar een momentopname in een langer proces.