...
Klanten vertellen

Energiebesparingsonderzoek producent koolstofvezel producten

In opdracht van een producent van koolstofvezel producten heeft Tritium Advies een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was het bepalen van de energiebesparingsmogelijkheden voor de bedrijfshal en kantoren in Limburg.

Richtlijn

Voor het energiebesparingsonderzoek is aansluiting gezocht bij de Europese Energie-Efficiency
Richtlijn (EED) (2012/27/EU). Deze richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een reductie van
20% op het energiegebruik in 2020. Een onderdeel van de EED zijn de erkende maatregelen. Dit
zijn per type bedrijfsinrichting opgestelde lijsten met maatregelen welke onderzocht dienen te
worden binnen de EED.

Conclusie

Met het onderzoek is aangetoond dat het bedrijf een aantal belangrijke energiebesparende maatregelen reeds had toegepast. Daarnaast kwam er uit het onderzoek naar voren dat het productiebedrijf middels een “monitoringssysteem” energiebesparing kan realiseren. Middels zogeheten efficiency-indicatoren kan beter inzicht verkregen worden in de eigen productie-efficiency. Hierdoor kan beter gestuurd worden op energiebesparing.