emissiemeting en binnenluchtmeting

Geluid en luchtkwaliteit Rockwool Group

Omschrijving
De Rockwool Group is een wereldwijde producent in steenwoloplossingen ten behoeve van energie-efficiënte, brandveilige en geluidwerende gebouwen. In Roermond is een grote fabriek gevestigd op geluidgezoneerd industrieterrein Roerstreek-Noord, nabij Natura 2000 gebied Nationaal Park De Meinweg. Tritium ondersteunt de milieuafdeling van Rockwool op het gebied van diverse aspecten bij vergunningaanvragen ten behoeve van uitbreidingen en veranderingen. Met name de milieukundige inpassing in de omgeving is hierbij van belang. Hierbij valt te denken aan de aspecten geluid en luchtkwaliteit.

Werkzaamheden:
– Rapporten en adviseren op het gebied van geluid en luchtkwaliteit