...
Glasconcentratiegebied Tangbroek

Glasconcentratiegebied Tangbroek

Opdrachtgever:
Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht

Omschrijving:
Het project betreft de beoogde uitbreiding van het glasconcentratiegebied Tangbroek te Baarlo, gemeente Peel en Maas. Binnen het plangebied wordt rekening gehouden met de mogelijkheid tot uitbreiding van de glastuinbouw c.q. containerteelt met in totaal circa 40 hectare. Verder zullen in het plangebied circa 4,8 hectare aan nieuwe retentievoorzieningen en waterpartijen en circa 4,2 hectare aan nieuwe groenstructuren en boomgaarden worden gerealiseerd. Tritium heeft ter begeleiding van de bestemmingsplan diverse milieukundige onderzoeken uitgevoerd, zoals onder andere: bedrijven en milieuzonering, flora en fauna, bodem, externe veiligheid, luchtkwaliteit en infiltratie.

Werkzaamheden:
· Diverse milieukundige en ruimtelijke ordening technische onderzoeken.