...
IndustrieterreinVosdonk Noord,Etten Leur

Industrieterrein Vosdonk-Noord Etten-Leur

Opdrachtgever:
Gemeente Etten-Leur

Omschrijving:
In het kader van het gebiedsgerichte grondwaterbeheer van het industrieterrein voert Tritium Advies bodemonderzoek uit voor twee brongebieden van een grootschalige grondwaterverontreiniging met VOCl. Tevens zijn hiervoor de saneringsplannen opgesteld. Vanwege een geplande herontwikkeling is de sanering van twee andere brongebieden met VOCl en zware metalen vervroegd. In drie maanden tijd is hiervoor het onderzoek uitgevoerd, een saneringsplan opgesteld en de bodem gesaneerd. Voor de sanering is de kern van de verontreiniging uit de bodem verwijderd. In drie weken tijd is hiertoe 12.500 m3grond verzet. Tevens is 4.000 meter verontreinigde grond en 500 mverontreinigd grondwater afgevoerd naar een erkende verwerker.

Werkzaamheden:
· Uitvoeren bodemonderzoek;
· Maken saneringsplannen