...
START AANLEG ROTONDE HALFWEG

Boschdijk Eindhoven

Opdrachtgever
Plangroep Heggen

Werkzaamheden:
· Akoestisch onderzoek reconstructie;
· Luchtkwaliteitsonderzoek.

Omschrijving
Het ongelijkvloerse kruispunt van de N562, de N275 en de N277 wordt vervangen door een grote rotonde met vijf aansluitingen. Een van deze aansluitingen betreft een nieuwe ontsluiting voor de kern Koningslust. Voor deze laatste weg is de gemeente Peel en Maas verantwoordelijk. Voor de overige wegen is de provincie Limburg wegbeheerder. Bepaald is welke gevolgen deze wegreconstructie voor het aspect geluid en luchtkwaliteit heeft en of er maatregelen nodig zijn om deze te compenseren.