...
MRC Doorn brandveiligheidonderzoek

Legeringsvoorziening Revalidanten MRC Doorn

Opdrachtgever
Ministerie van Defensie, DVD Directie West

Werkzaamheden:
· Brandveiligheidsonderzoek toetsing Bouwbesluit 2012.

Omschrijving
In opdracht van het Ministerie van Defensie is een compleet brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd met betrekking tot de voorgenomen nieuwbouw van eenlegeringsvoorziening voor revalidanten te Doorn. Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen met in totaal zes brandcompartimenten. In het midden van het gebouw is een wokkeltrappenhuis aanwezig welke buiten de brandcompartimenten is gelegen. Het betreffende gebouw met logiesfunctie is door Tritium Advies getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Hierbij zijn de volgende onderdelen getoetst:

· Brandcompartimenten en beschermde subbrandcompartimenten.
· Vluchtroutes binnen schubbrandcompartimenten,  en vluchtroutes;
· Sterkte bij brand;
· Toepassen van materialen (eisen Euroklasse en rookklasse);
· Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO);
· Inrichting van vluchtroutes (bijvoorbeeld draairichting deuren);
· Capaciteit van vluchtroutes;
· Hulpverlening bij brand en brandbestrijding en –melding;
· Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.

Voor de boven elkaar gelegen brandcompartimenten geldt een WBDBO van 60 minuten. In het plan zijn raampartijen aanwezig met een minimale borstwering. In verband met de mogelijke brandoverslag tussen de brandcompartimenten zijn brandoverslagberekeningen middels het rekenprogramma NPR 6091 uitgevoerd. Uit deze brandoverslagberekeningen volgen eventuele voorzieningen aan de brandwerendheid van de raampartijen.