...
Loodverontreiniging | West-Kinderdijk en de Molenstraat

Loodverontreiniging West-Kinderdijk en Molenstraat

Omschrijving

In de regio Zuid-Holland Zuid is ca. 41 hectare diffuus verontreinigd gebied aanwezig. Eén van de plaatsen waar de diffuse verontreiniging voorkomt, is langs de West-Kinderdijk te Alblasserdam en de Molenstraat te Kinderdijk. Deze verontreinigingen zijn in het vermoedelijk veroorzaakt door het materiaal waarmee het gebied in het verleden is opgehoogd. Tritium Advies heeft in opdracht c.q. samenwerking met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek uitgevoerd en advieswerk verricht.  Het doel van dit onderzoek was om de verontreinigingssituatie in Alblasserdam en Kinderdijk duidelijk in kaart brengen. Naar aanleiding van het onderzoek heeft Tritium Advies B.V. samen met provincie Zuid-Holland en OZHZ de bewoners tijdens een informatiebijeenkomst de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Zo’n 100 inwoners van Alblasserdam en Kinderdijk waren hierbij aanwezig en zijn geïnformeerd over de resultaten van het uitgevoerde onderzoek in diverse tuinen én het vervolgtraject. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek is de bewoners van de West Kinderdijk en de Molenstraat die niet aan de pilot hebben deelgenomen, de mogelijkheid geboden om alsnog bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Werkzaamheden:

  • Opstellen onderzoeksstrategie;
  • Testen loodmodule in Sanscrit;
  • Uitvoeren veldwerk en analyses;
  • Rapportage en resultaten;
  • Projectcoördinatie en planning;
  • Adviseren omgevingsdienst;
  • Communicatie bewoners;