...
Ruimtelijke ordening ruimtelijke onderbouwing

Opstellen, indienen en verkrijgen van een omgevingsvergunning

Omschrijving
Het opstellen en indienen en verkrijgen van een omgevingsvergunning (onderdeel milieu, bouwen en ruimtelijke ordening) voor het inzamelen van diverse afvalstoffen voor een metaalverwerkend bedrijf in Limburg.

Advieswerkzaamheden:
 Opstellen concept-vergunningaanvraag voor een omgevingsvergunning
 Opstellen goede ruimtelijke onderbouwing
 Overleg met bevoegd gezag (gemeente, Omgevingsdienst en Rijkswaterstaat)
 Indienen omgevingsvergunningaanvraag in het omgevingsloket (OLO)
 Begeleiden procedure vergunningverlening (beoordelen ontwerp-beschikking, bewaken termijnen, e.d.)
 Indienen zienswijzen
 Begeleiden beroepsprocedure (rechtbank en Raad van State)