...
Parijkeuring conform 9335-2 te Eersel

Partijkeuring conform SIKB – protocol 9335-2

In opdracht van Gebroeders Van Aaken B.V. heeft Tritium Advies partijkeuringen conform het Besluit bodemkwaliteit uitgevoerd op de locatie Roten 3 te Eersel. Aanleiding voor het onderzoek was de voorgenomen afvoer van het materiaal en de toepassing elders in Nederland. Het doel van het onderzoek was het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit en de hergebruiksmogelijkheden van het materiaal.

Tritium heeft Van Aaken begeleidt en geholpen met de milieuhygiënische keuring van de partijen grond conform SIKB – protocol 9335-2. Dit protocol formuleert de eisen voor een kwaliteitssysteem dat er op is gericht om grond die vrijkomt uit grootschalige projecten milieuhygiënisch te kwalificeren. Naast het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van partijen grond wordt met dit protocol de kwaliteit van het proces van vrijkomen  grond gewaarborgd.

Het voordeel hiervan is dat niet iedere partij grond afzonderlijk gekeurd hoeft te worden, maar dat het zand kan worden uitgezet onder één productcertificaat.

PFAS onderzoek

Recent is bekend geworden dat in grote delen van de westerse wereld de bodem verhoogde gehalten aan perfluorverbindingen (PFAS) bevat. Deze verbindingen zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Sinds 8 juli 2019 is het in heel Nederland verplicht om bij partijkeuringen van grond en baggerspecie PFAS- analyses mee te nemen. Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grond van de locatie geen PFAS (28 parameters) is aangetoond.