...
Sloop bedrijfslocatie te Helmond

Omschrijving
Sloop en bodemonderzoek van een chemisch bedrijf dat door brand is verwoest.

Werkzaamheden:
· Uitvoeren bodemonderzoek;
· Opstellen plan van aanpak voor sloop, inclusief V&G-plan;
· In de markt zetten sloopaanvraag;
· Toezicht en controle sloopwerkzaamheden;
· Opstellen evaluatieproject.

Bijzonderheden:
In het eerste weekend van augustus 2015 is in Helmond een bedrijfsgebouw met meerdere huurders volledig door brand verwoest. Eén van de huurders was een chemische bedrijf. Op de dag na de brand zijn door Tritium Advies de eerste bodemmonsters genomen. In opdracht van dit bedrijf is door Tritium Advies de sloop van de locatie voorbereid en is toezicht gehouden op de uitvoering. De grootste uitdaging van de sloop was het gescheiden houden van de chemicaliën die nog op de locatie aanwezig waren. Om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden is intensief overleg gevoerd met alle betrokken partijen (gemeente Helmond, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, terreineigenaar, huurders en diverse (contra-) scade-experts.