geluidmeting solar weekend festival

Solar weekend festival

Werkzaamheden:
· Geluidmetingen
· Controle vergunning en rapportage

Omschrijving:
Het Solar Weekend Festival wordt elk jaar in het eerste weekend van augustus gehouden rond de Roermondse recreatieplas ‘De Weerd’. Het festival trekt circa 25.000 bezoekers en betreft een crossover tussen dance en pop. De gemeente Roermond geeft een vergunning af op basis van een akoestisch onderzoek van derden. Tritium voert tijdens het festival periodieke controlemetingen uit op de diverse vergunningpunten. Bij overschrijding van de vergunde waarden wordt de afdeling handhaving van de gemeente Roermond ingeschakeld. Na afloop ontvangt de gemeente Roermond een rapport met hierin de bevindingen en de meetwaarden.