...
partijkeuring partijkeuringen

Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert

Opdrachtgever
Theo Pouw Groep

Werkzaamheden:
· Keuren van partijen grond en bouwstoffen

Omschrijving
De Theo Pouw Groep houdt zich onder andere bezig met de transport, op- en overslag, bewerken en reinigen van grond. Ook wordt bouw- en slooppuin gerecycled. Het bedrijf heeft vijf vestigingen verspreid over het land. Voor de vestiging in Weert voert Tritium Advies B.V. keuringen uit van verschillende partijen grond en bouwstoffen om de hergebruikmogelijkheden te bepalen. Tevens gebruikt Theo Pouw onze keuringen voor interne controle van de bedrijfsprocessen en het bepalen van de keuringsfrequentie. Enkele voorbeelden van partijen die door ons gekeurd worden zijn:

– Extractief gereinigde partijen zand. Bij deze partijen worden verontreinigde en “schone” deeltjes gescheiden. Na reiniging wordt de partij gereinigd zand gekeurd door Tritium Advies om de hergebruikmogelijkheden van de partij aan te geven. Regelmatig komt het voor dat “ABDK-grond” welke verontreinigd is met zink door Tritium wordt gesaneerd en dan afgevoerd wordt naar Theo Pouw voor extractieve reiniging.  Na keuring door Tritium blijkt deze grond vaak weer geschikt te zijn voor hergebruik.

– Biologisch gereinigde partijen grond. Bij deze vorm van reiniging worden organismen ingezet voor reiniging. Deze methode is met name geschikt voor verontreiniging met minerale olie.

– Partijen bouwstoffen (asfaltgranulaat, menggranulaat, ballastgrind e.d.). In 2013 heeft Tritium een partij asfaltgranulaat (figuur 1) gekeurd, om te bepalen of de partij als teervrij kan worden aangemerkt. Deze keuringen worden altijd uitgevoerd met behulp van een kraan.

De keuringen van grond hebben vaak een korte doorlooptijd (1 week) en dienen snel gerapporteerd te worden. Dit heeft vooral te maken met het ruimtegebrek op de grondbank en de vraag en aanbod van partijen grond door afnemers. De doorlooptijd van bouwstoffenkeuringen bedraagt meestal ongeveer anderhalve maand. Dit heeft te maken met de analysetermijnen van het laboratorium.