...

Thermografische opnamen Sintenbuurt Noord

Opdrachtgever
Stichting Sintenbuurt Noord

Werkzaamheden:
· Het maken van thermografische opnamen

Omschrijving
De Sintenbuurt is gelegen in het stadsdeel “Stratum” in Eindhoven. De buurt met de witte huizen is in 1954 gebouwd. Een aantal bewoners van de buurt hebben naar aanleiding van hun wens om de gevels van de woning na te isoleren, contact opgenomen met Tritium Advies. Om het een en ander inzichtelijk te maken zijn door Tritium Advies thermografische opnamen gemaakt van de situatie voor en de situatie na de spouwisolatie. De opnamen voor de spouwisolatie hebben de bewoners tevens geholpen bij de beslissing om daadwerkelijk over te gaan tot spouwisolatie. Uit deze opnamen kon bijvoorbeeld opgemaakt worden of de spouw van de woningen geschikt was voor spouwisolatie, zonder dat hiervoor destructief onderzoek noodzakelijk was. Hetzelfde geldt voor de thermografische opnamen van de situatie na de spouwisolatie. Deze laten namelijk zien of de isolatie nauwkeurig aangebracht is, eveneens zonder dat hier destructief onderzoek voor nodig is. Indien de spouwisolatie namelijk niet nauwkeurig aangebracht is, zal het effect van de spouwisolatie niet optimaal zijn. Uit de reacties van de bewoners bleek dat het comfort is toegenomen en dat de woning sneller opgewarmd is. Dit bespaart uiteraard in de energiekosten.