...
blootstellingsonderzoek naar gezondheidsriciso

Opzetten en Certificeren van een compact VCA-systeem

Omschrijving
Het opzetten en laten certificeren van een compact VCA-systeem voor bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het begeleiden, (ver)plaatsen, installeren en (de)monteren van machines en installaties van derden, waaronder kraan- en montagebedrijven in de omgeving van Breda.

Advieswerkzaamheden:
 Opstellen van een VCA-systeem dat voldoen aan de VGM Checklist Aannemers
 Opstellen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
 Implementeren van het VCA-systeem in het bedrijf
 Uitvoeren van audit en een directiebeoordeling
 Begeleiden bij het certificeren van het VCA-systeem