...
Veldhoven Noord, herziening Meerstraat-Hertgang

Veldhoven Noord, herziening Meerstraat-Hertgang

In het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord’ is voor de onderhavige locatie aan de Meerstraat/Hertgang als onderdeel van de uitbreidingslocatie ‘Meerstraat’, een woonbestemming opgenomen. Door de economische crisis is destijds de bouw gestagneerd. Inmiddels is mede vanwege gewijzigde woningbouwvraag een nieuwe bouwplan ontwikkeld. Het nieuwe bouwplan past niet geheel binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan. Om het planvoornemen mogelijk te maken is door Tritium Advies een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Tritium Advies heeft tevens de volgende onderzoeken hiervoor uitgevoerd:

  • Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai;
  • Quickscan luchtkwaliteit;
  • Quickscan externe veiligheid;
  • Quickscan flora en fauna;
  • Waterparagraaf.

Link naar het ontwerpbestemmingsplan:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0861.BP00052-0401/t_NL.IMRO.0861.BP00052-0401.pdf