...
Wateronderzoek water

Verkennend waterbodemonderzoek Raamsdonkveer

In opdracht van een aannemingsbedrijf heeft Tritium Advies een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd op een locatie in Raamsdonkveer.

Aanleiding voor het onderzoek waren de voorgenomen baggerwerkzaamheden van de betreffende insteekhaven. Doel van het onderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit en de hergebruiksmogelijkheden van de te baggeren waterbodem conform het Besluit bodemkwaliteit en het geactualiseerd Tijdelijk Handelingskader PFAS.

Uit de toetsing bleek dat alle lagen van de waterbodem voldeden aan de maximale hergebruikswaarde voor “landbouw/natuur”. Bij het hergebruiken van het materiaal zijn de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit en de toepassingseisen uit het Tijdelijk Handelingskader PFAS van toepassing.

Voor een groot aantal toepassingslocaties is lokaal bodembeleid opgesteld.