...
Sonisch boren waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek Tjalkkade Venlo

In opdracht van de Gemeente Venlo heeft Tritium Advies een verkennend bodemonderzoek, een nader asbestonderzoek en een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd aan de Tjalkkade te Venlo. Aanleiding voor de onderzoeken is de voorgenomen aankoop en herinrichting van de percelen tot een overslagterminal.

Om de benodigde vergunningen voor de beoogde herinrichting te verkrijgen, is het onder meer noodzakelijk de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem in kaart te brengen. Tritium Advies heeft Daemen Milieutechniek ingeschakeld om aan de hand van een sonische boorstelling de mechanische boringen op het water te verzorgen. Om dit mogelijk te maken is de sonische boorstelling met behulp van een kraan op een werkschip getild, vanwaar de boring zal plaatsvinden.

Met de gegevens van het waterbodemonderzoek kan Tritium Advies bepalen wat de hergebruiksmogelijkheden zijn van het vrijkomende materiaal.