bodemonderzoek bodem onderzoek

Bedrijvenpark Groenewoud Drunen

Bedrijvenpark Groenewoud Drunen Omschrijving Onderzoek naar de verontreinigingspluim van een grondwaterverontreiniging met VOCl , die uit meerdere bronnen is ontstaan. VOCl zijn Vluchtige OrganoChloor-verbindingen, ofwel vluchtige alifatische chloorkoolwaterstoffen. Ze kennen veel toepassingsmogelijkheden, met name als oplosmiddel of ontvettingsmiddel. Het project is...
Read more
Nieuwe landbouwmachinefabriek in Geldrop

Nieuwe landbouwmachinefabriek in Geldrop

Nieuwe landbouwmachinefabriek in Geldrop Opdrachtgever: Kuhn Geldrop B.V. Werkzaamheden: Realisatie nieuwe fabriek Omschrijving: Aan de Nuenenseweg te Geldrop-Mierlo is de landbouwmachinefabriek van Kuhn-Geldrop gelegen. Kuhn-Geldrop is uitgegroeid tot één van de grotere producenten van landbouwmachines in Nederland en deze groei...
Read more
Bodem saneringen bodemsaneringen

Nader bodemonderzoek locatie in Nuenen

Locatie in Nuenen Omschrijving: Door Tritium Advies is op een locatie in Nuenen een nader bodemonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbest. Hierbij is het gehalte aan asbest binnen een erf vastgesteld en is advies gegeven over de aanpak van...
Read more
partijkeuring partijkeuringen

Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert

Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert Opdrachtgever Theo Pouw Groep Werkzaamheden: · Keuren van partijen grond en bouwstoffen Omschrijving De Theo Pouw Groep houdt zich onder andere bezig met de transport, op- en overslag, bewerken en reinigen van grond. Ook wordt bouw-...
Read more
Sloop bedrijfslocatie te Helmond

Sloop bedrijfslocatie te Helmond

Omschrijving Sloop en bodemonderzoek van een chemisch bedrijf dat door brand is verwoest. Werkzaamheden: · Uitvoeren bodemonderzoek; · Opstellen plan van aanpak voor sloop, inclusief V&G-plan; · In de markt zetten sloopaanvraag; · Toezicht en controle sloopwerkzaamheden; · Opstellen evaluatieproject....
Read more
IndustrieterreinVosdonk Noord,Etten Leur

Industrieterrein Vosdonk-Noord Etten-Leur

Industrieterrein Vosdonk-Noord Etten-Leur Opdrachtgever: Gemeente Etten-Leur Omschrijving: In het kader van het gebiedsgerichte grondwaterbeheer van het industrieterrein voert Tritium Advies bodemonderzoek uit voor twee brongebieden van een grootschalige grondwaterverontreiniging met VOCl. Tevens zijn hiervoor de saneringsplannen opgesteld. Vanwege een geplande...
Read more
Grondwatermeetnet Heusden

Grondwatermeetnet Heusden

Grondwatermeetnet Heusden Opdrachtgever: Gemeente Heusden Omschrijving: Sinds 2007 beheert Tritium Advies het grondwatermeetnet voor de gemeente Heusden. Het monitoringsnetwerk bestaat momenteel uit 92 peilbuizen. De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen en beheren van de peilbuizen en het tweewekelijks meten van...
Read more
Glasconcentratiegebied Tangbroek

Glasconcentratiegebied Tangbroek

Glasconcentratiegebied Tangbroek Opdrachtgever: Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht Omschrijving: Het project betreft de beoogde uitbreiding van het glasconcentratiegebied Tangbroek te Baarlo, gemeente Peel en Maas. Binnen het plangebied wordt rekening gehouden met de mogelijkheid tot uitbreiding van de glastuinbouw c.q. containerteelt...
Read more
bodemonderzoek derde sluisklok beatrixsluis te nieuwegein

Derde Sluiskolk Beatrixsluis te Nieuwegein

Derde Sluiskolk Beatrixsluis te Nieuwegein Omschrijving: Milieukundige onderzoeken, saneringsplan en bodemsanering ten behoeve van de herontwikkeling en verbreding van het Lekkanaal en de realisatie van een derde sluiskolk. Werkzaamheden: · Uitvoeren bodemonderzoeken; · Uitvoeren verkennende asbestbodemonderzoeken; · Uitvoeren nadere asbestbodemonderzoeken;...
Read more
Onderzoek afgedekte stortplaats grenzend aan woonwijk

Beheerplan stortplaats te Dordrecht

Beheerplan stortplaats te Dordrecht Omschrijving: Onderzoek afgedekte stortplaats grenzend aan woonwijk Werkzaamheden: · Uitvoering bodemonderzoek; · Jaarlijkse grondwatermonitoring in achtertuinen; · Onderzoek bodemlucht op aanwezigheid methaan (stortgas). · Vaststellen kwaliteit en dikte deklaag stort; · Onderzoek grondwaterkwaliteit; · Opstellen beheerplan...
Read more