Celsius te Woensel- West in Eindhoven Tritium Advies

1e uitwerking Woensel West 2013 (plan Celsius fase 1)

1e uitwerking Woensel West 2013 (plan Celsius fase 1) Het plan ‘Celsius’ te Woensel-West in Eindhoven omvat het vervangen van circa 400 verouderde woningen door een nagenoeg even groot aantal woningen. Dit plan bestaat uit 4 fases. De onderzoeken en...
Read more
Veldhoven Noord, herziening Meerstraat-Hertgang

Veldhoven Noord, herziening Meerstraat-Hertgang

Veldhoven Noord, herziening Meerstraat-Hertgang In het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord’ is voor de onderhavige locatie aan de Meerstraat/Hertgang als onderdeel van de uitbreidingslocatie ‘Meerstraat’, een woonbestemming opgenomen. Door de economische crisis is destijds de bouw gestagneerd. Inmiddels is mede vanwege gewijzigde woningbouwvraag...
Read more
Bestemmingsplan Begijnhof te Rosmalen

Bestemmingsplan Begijnhof te Rosmalen

Bestemmingsplan Begijnhof te Rosmalen Op de locatie Spoorstraat 3 te Rosmalen is een projectontwikkelaar voornemens om 11 woningen te ontwikkelen op het thans niet meer in gebruik zijnde terrein. In het vigerende bestemmingsplan heeft de locatie nog een bedrijfsbestemming. Om...
Read more
Bestemmingsplan herziening Dorpstraat 26-30 te Veldhoven

Bestemmingsplan herziening Dorpstraat 26-30 te Veldhoven

Bestemmingsplan herziening Dorpstraat 26-30 te Veldhoven De gemeente Veldhoven is voornemens om een perceel aan de Dorpstraat 26 - 30 in te zetten ten behoeve van de realisering van woningbouw. Het perceel heeft in het nu nog geldende bestemmingsplan de...
Read more
Nieuwe landbouwmachinefabriek in Geldrop

Nieuwe landbouwmachinefabriek in Geldrop

Nieuwe landbouwmachinefabriek in Geldrop Opdrachtgever: Kuhn Geldrop B.V. Werkzaamheden: Realisatie nieuwe fabriek Omschrijving: Aan de Nuenenseweg te Geldrop-Mierlo is de landbouwmachinefabriek van Kuhn-Geldrop gelegen. Kuhn-Geldrop is uitgegroeid tot één van de grotere producenten van landbouwmachines in Nederland en deze groei...
Read more
Woningbouwplan Heeze Ruimtelijke ordening

Woningbouwplan Heeze

Woningbouwplan Heeze Om de nieuwbouw van 27 woningen mogelijk te maken heeft Tritium Advies o.a. een waterparagraaf opgesteld. Het onderzoek maakte onderdeel uit van het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken....
Read more
Ruimtelijke ordening ruimtelijke onderbouwing

Opstellen, indienen en verkrijgen van een omgevingsvergunning

Opstellen, indienen en verkrijgen van een omgevingsvergunning Omschrijving Het opstellen en indienen en verkrijgen van een omgevingsvergunning (onderdeel milieu, bouwen en ruimtelijke ordening) voor het inzamelen van diverse afvalstoffen voor een metaalverwerkend bedrijf in Limburg. Advieswerkzaamheden:  Opstellen concept-vergunningaanvraag voor...
Read more
Grondwatermeetnet Heusden

Grondwatermeetnet Heusden

Grondwatermeetnet Heusden Opdrachtgever: Gemeente Heusden Omschrijving: Sinds 2007 beheert Tritium Advies het grondwatermeetnet voor de gemeente Heusden. Het monitoringsnetwerk bestaat momenteel uit 92 peilbuizen. De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen en beheren van de peilbuizen en het tweewekelijks meten van...
Read more
Glasconcentratiegebied Tangbroek

Glasconcentratiegebied Tangbroek

Glasconcentratiegebied Tangbroek Opdrachtgever: Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht Omschrijving: Het project betreft de beoogde uitbreiding van het glasconcentratiegebied Tangbroek te Baarlo, gemeente Peel en Maas. Binnen het plangebied wordt rekening gehouden met de mogelijkheid tot uitbreiding van de glastuinbouw c.q. containerteelt...
Read more