Veldhoven Noord, herziening Meerstraat-Hertgang

Veldhoven Noord, herziening Meerstraat-Hertgang

Veldhoven Noord, herziening Meerstraat-Hertgang In het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord’ is voor de onderhavige locatie aan de Meerstraat/Hertgang als onderdeel van de uitbreidingslocatie ‘Meerstraat’, een woonbestemming opgenomen. Door de economische crisis is destijds de bouw gestagneerd. Inmiddels is mede vanwege gewijzigde woningbouwvraag...
Lees meer
Bestemmingsplan Begijnhof te Rosmalen

Bestemmingsplan Begijnhof te Rosmalen

Bestemmingsplan Begijnhof te Rosmalen Op de locatie Spoorstraat 3 te Rosmalen is een projectontwikkelaar voornemens om 11 woningen te ontwikkelen op het thans niet meer in gebruik zijnde terrein. In het vigerende bestemmingsplan heeft de locatie nog een bedrijfsbestemming. Om...
Lees meer
Nieuwe landbouwmachinefabriek in Geldrop

Nieuwe landbouwmachinefabriek in Geldrop

Nieuwe landbouwmachinefabriek in Geldrop Opdrachtgever: Kuhn Geldrop B.V. Werkzaamheden: Realisatie nieuwe fabriek Omschrijving: Aan de Nuenenseweg te Geldrop-Mierlo is de landbouwmachinefabriek van Kuhn-Geldrop gelegen. Kuhn-Geldrop is uitgegroeid tot één van de grotere producenten van landbouwmachines in Nederland en deze groei...
Lees meer
Woningbouwplan Heeze Ruimtelijke ordening

Woningbouwplan Heeze

Woningbouwplan Heeze Om de nieuwbouw van 27 woningen mogelijk te maken heeft Tritium Advies o.a. een waterparagraaf opgesteld. Het onderzoek maakte onderdeel uit van het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken....
Lees meer
Ruimtelijke ordening ruimtelijke onderbouwing

Opstellen, indienen en verkrijgen van een omgevingsvergunning

Opstellen, indienen en verkrijgen van een omgevingsvergunning Omschrijving Het opstellen en indienen en verkrijgen van een omgevingsvergunning (onderdeel milieu, bouwen en ruimtelijke ordening) voor het inzamelen van diverse afvalstoffen voor een metaalverwerkend bedrijf in Limburg. Advieswerkzaamheden:  Opstellen concept-vergunningaanvraag voor...
Lees meer
Beheren grondwatermeetnet

Beheren grondwatermeetnet

Beheren grondwatermeetnet Opdrachtgever: Gemeente Heusden Omschrijving: Voor de gemeente Heusden heeft Tritium Advies voor zes jaar het grondwatermeetnet beheerd. Het monitoringsnetwerk bestond uit ongeveer 100 peilbuizen. De werkzaamheden bestonden uit het plaatsen en beheren van de peilbuizen en het tweewekelijks...
Lees meer
Glasconcentratiegebied Tangbroek

Glasconcentratiegebied Tangbroek

Glasconcentratiegebied Tangbroek Opdrachtgever: Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht Omschrijving: Het project betreft de beoogde uitbreiding van het glasconcentratiegebied Tangbroek te Baarlo, gemeente Peel en Maas. Binnen het plangebied wordt rekening gehouden met de mogelijkheid tot uitbreiding van de glastuinbouw c.q. containerteelt...
Lees meer