Tijdens graafwerkzaamheden in 2011 zijn er bij Kasteel Montfort indrukwekkende muurresten van kelders uit de middeleeuwen ontdekt. Stichting Kasteel Montfort heeft in samenwerking met de provincie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap en gemeente Roerdalen het project “Heerlickheit Montfort” opgestart. Dit project heeft als doel om deze kelders te restaureren en open te stellen voor publiek.

Stichting het Limburgs Landschap zet zich in voor het veiligstellen van alle waardevolle landschappen en natuurgebieden in Limburg. Zij heeft zich als doel gesteld om de historische kasteeltuin en de in het verleden gedempte kasteelgracht opnieuw aan te leggen. Hiermee worden twee doelstellingen gerealiseerd, namelijk het behoud van de cultuurhistorische waarde en het herstel van de ecologische structuur.

Om inzicht te krijgen in de hoogste grondwaterstanden heeft Tritium Advies B.V. gedurende de winterperiode van 2014-2015 een grondwateronderzoek uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een diver (Engels voor duiker). Dit langwerpige apparaatje is tijdens het onderzoek in een peilbuis gehangen. Gedurende vier maanden heeft de diver op gezette tijden het grondwaterniveau vastgelegd. In maart is de diver uit de peilbuis gehaald en zijn de metingen via een computer overgezet voor verdere verwerkingen en interpretaties. Hiermee is efficiënt waardevolle (noodzakelijke) data verkregen.
Mede op basis van deze gegevens is de diepte van de toekomstige kasteelgracht bepaald.

Voor meer informatie over de activiteiten van stichting het Limburgs landschap kunt u http://www.limburgs-landschap.nl/ bezoeken.

Project Heerlickheit Montfort