De provincie Noord-Brabant heeft aangekondigd tijdelijk geen vergunningen te verlenen voor projecten die een stikstofeffect hebben op Natura 2000-gebieden. Dit heeft gevolgen voor projecten in de infrastructuur, woningbouw, landbouw en industrie.

Achteruitgang leefomgeving

Het besluit is genomen omdat analyses laten zien dat de natuur in Natura 2000-gebieden achteruitgaat door verzuring, vermesting en verdroging. Dit leidt tot een verschraling van de natuur, wat negatieve gevolgen heeft voor het klimaat, milieu, de leefomgeving en algehele gezondheid. De vergunningverlening blijft stilliggen totdat de benodigde aanvullende maatregelen zijn geborgd en de effecten voldoende zeker zijn. De precieze gevolgen van het besluit worden nog in kaart gebracht.

1 juli deadline voor stikstofplannen

Projecten zonder stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden kunnen wel doorgaan. Noord-Brabant roept het Rijk op om meer duidelijkheid te verschaffen op het gebied van stikstof, vergunningverlening en landbouw, zodat de kwaliteit van natuur- en leefomgeving op orde kan worden gebracht. Het Programma Landelijk Gebied, dat op 1 juli 2023 gereed moet zijn, zal gebaseerd zijn op de Brabantse natuuranalyse.

Alle provincies zijn verplicht om voor die datum een plan te hebben over hoe ze de stikstofdoelen van het kabinet gaan halen. In Brabant zijn er vijftien Natura 2000-gebieden en enkele natuurgebieden die met andere provincies overlappen.

Meer weten? Op de website van Nieuwe Oogst staat een uitgebreider artikel.

Woningbouw noord-brabant n2000 gebieden

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, bijvoorbeeld over stikstofemissie en depositie berekenenen? U kunt via de website contact opnemen met één van onze stikstofspecialisten via 088 440 2900. Zij helpen u graag verder.

Meer over stikstofdepositie berekenen