Tweejarige overeenkomst voor (milieutechnisch) bodemonderzoeken

Werken in én voor een dynamische stad in het zuiden van Nederland, wie wil dat nu niet! Voor Tritium Advies is het de komende 2 jaren een feit (met de mogelijkheid tot nog 2 jaar verlenging). Het onderzoeks- en adviesbureau sloot met de gemeente Venlo een raamovereenkomst milieutechnische onderzoeken (MTO) en bodemonderzoeken af.

Milieutechnisch bodemonderzoek

De opdracht voor standaard (milieutechnisch) bodemonderzoeken bestaat uit het uitvoeren van diverse bodemwerkzaamheden zoals (land)bodemonderzoek, asbest in bodemonderzoek, partijkeuringen van grond, onderzoek naar en rapportage van de teerhoudendheid van asfalt en de milieuhygiënische samenstelling van funderingslagen. Daarnaast behoort het voorbereiden van BUS-meldingen (Besluit Uniforme Saneringen) en de milieukundige begeleiding van (BUS) landbodemsaneringen tot de opdracht.

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De gemeente Venlo stimuleert het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit wordt gezien als een bedrijfsconcept waarbij naast de factor winst ook de factoren mens en milieu worden meegenomen in de ondernemingsbeslissingen en in de beoordeling van de ondernemingsresultaten. Mede op basis van deze factoren, en daarnaast de kwaliteit van onderzoeksrapporten, planning en de borging van de dienstverlening is Tritium Advies gekozen als één van de drie gegunde partijen.

Borging van kwaliteit

“We zijn verheugd en trots dat we een rol mogen vervullen binnen zo’n unieke en mooie gemeente. Hieruit blijkt niet alleen de waardering voor onze integrale kennis op het gebied van bodem en milieu, maar het is voor ons ook een bevestiging dat de werkwijze waarmee we onze opdrachtgevers bedienen, de juiste is. Specifiek voor de gemeente Venlo hebben we een kwaliteitshandboek opgesteld waarin de ‘spelregels’ voor het uitvoeren van de werkzaamheden op een kwalitatieve en verantwoorde wijze zijn vastgelegd. Het is erg leuk om te zien dat deze persoonlijke én integrale aanpak gewaardeerd wordt”, aldus directeur John van Engelen van Tritium Advies.

Over Tritium Advies