Alles over de Asbestregisseur.nl

In dit artikel vertelt Ingrid Reinten, werkzaam als ‘klantbeheerder asbest’ bij Tritium Advies, over haar rol als asbestregisseur en de toepassingsmogelijkheden van een nieuw softwarepakket: ‘De Asbestregisseur.nl’. Dit online portaal zorgt ervoor dat woningen en gebouwen bij grootschalige asbestmutatieprojecten digitaal worden opgenomen. Hierdoor zijn Ingrid en alle betrokken partijen altijd op de hoogte van de asbestsituatie. Daarnaast worden alle betrokkenen ‘realtime’ geïnformeerd bij statuswijzigingen in het asbesttraject. Zo zorgt Tritium Advies ervoor dat de leegstand van woningen en gebouwen tijdens asbestmutatietrajecten tot een minimum wordt gereduceerd.

Wat is de Asbestregisseur.nl?

“Het regisseren van asbesttrajecten bij mutatieonderhoud kan tijdrovend, complex en daardoor duur zijn. Helemaal omdat het uitvoeren van asbestwerkzaamheden voor veel woningbouwcorporaties en vastgoedbeheerders niet tot hun kernactiviteiten behoren. Onze specialiteit is het inventariseren van asbest. Indien asbest aanwezig blijkt te zijn dan weten wij precies wat de vervolgstappen zijn. Waar voorheen een asbesttraject uit vele manuele handelingen bestond, is dankzij het gebruik van de Asbestregisseur.nl hier verandering in gekomen. Dit systeem brengt het gehele asbestproces digitaal in beeld, waardoor we nog efficiënter kunnen werken. Een voorbeeld; voor een woningbouwcorporatie met circa 26.000 woningen coördineren wij alle asbesttrajecten via de Asbestregisseur.nl. Zonder specifieke, zelfdenkende software zou het bijna onmogelijk zijn om elk afzonderlijk asbesttraject efficiënt te managen.”

En wat is jouw rol binnen zo’n traject?

“In mijn nieuwe rol als asbestregisseur ben ik het vaste aanspreekpunt van de opdrachtgever, ook wel ‘single point of contact’ genoemd. Bij het asbesttraject is een keten aan partijen betrokken. Denk hierbij aan opdrachtgevers, asbestinventarisatiebureaus, saneerders, vrijgavebureaus en diverse externe partijen waaronder (bouwkundig)aannemers. Alle betrokken partijen hebben een cruciale rol in het asbesttraject. De Asbestregiseur.nl beantwoordt de vraag; wie, wat, wanneer gaat doen? Waar voorheen woningbouwcorporaties de gehele coördinatie van mutatieonderhoud in eigen beheer hadden, zien we steeds vaker dat woningbouwcorporaties ervoor kiezen om deze werkzaamheden uit te besteden. De toegevoegde waarde hiervan zit voornamelijk in de efficiëntie van de coördinatie. Wij garanderen een vaste en korte uitvoeringstermijn. Dit doen we ook voor de meer ingrijpende werkzaamheden.”

Waar bestaat een asbesttraject uit?

“Een asbesttraject begint bij een opdracht vanuit de opdrachtgever. Deze opdracht wordt door de regisseur in de Asbestregisseur ingevoerd en deze opdracht gaat automatisch door naar het inventarisatiebureau. De planning van het inventarisatiebureau zorgt ervoor dat een afspraak wordt gemaakt voor een asbestinventarisatie. Het systeem zet automatisch de vervolgstappen in gang, zodat elke partij weet wanneer hij/zij aan zet is. Het systeem kan ook proactief een seintje geven wanneer het ziet dat de inventarisatie pas kan plaatsvinden vanaf de dag dat de huurder de woning verlaat. Zo kan de beheerder alvast rekening houden met een mogelijk (langere) leegstand van de woning. Zodra de inventarisatie is uitgevoerd door een ‘Deskundig Inventariseerder Asbest’ (DIA) en de gegevens geanalyseerd zijn door een geaccrediteerd laboratorium, kan het asbestinventarisatierapport opgesteld worden. Het systeem houdt hier bijvoorbeeld 5 werkdagen voor aan. Het rapport inclusief alle asbesthoudende bronnen en eventuele bijlagen wordt volledig opgenomen in het systeem waardoor alle aangesloten partijen direct inzicht hebben in deze gegevens. Het systeem genereert automatisch een zogeheten ‘asbest meterkastkaart’. Op een meterkastkaart wordt aangegeven waar zich in de woning asbest bevindt. Zo weet de bewoner dat deze onderdelen in de woning niet zelf verwijderd of verbouwd mogen worden. Eventueel communiceert het systeem ook met de asbestsaneerder, het vrijgave bureau en eventueel de (onder)aannemer óf en zo ja, wanneer zij aan zet zijn.”

Tijdswinst & financieel voordeel

“De Asbestregisseur.nl regelt alles van order tot factuur, het systeem zorgt ervoor dat de gehele asbestketen digitaal wordt opgenomen, daar komt het feitelijk op neer. De Asbestregisseur.nl brengt de verschillende partijen digitaal bij elkaar en houdt rekening met verschillende variabelen; of de woning nog bewoond is, tot wanneer de woning bewoond is en nog veel meer. Met deze variabelen berekent het systeem een betrouwbare ‘opleverdatum’ waar alle betrokken partijen op kunnen anticiperen. Het systeem is centraal opgezet, bereikbaar voor alle partijen vanuit het internet op iedere device. De Asbestregisseur.nl automatiseert en optimaliseert alledaagse taken en levert ons naar schatting een half uur tijdsbesparing per woning op. Je kunt je voorstellen dat dit voor grootschalige asbestmutatieprojecten een aanzienlijk tijdsvoordeel oplevert. Daarnaast voorkomt de Asbestregisseur.nl dat er onnodige, menselijke fouten gemaakt worden.”

Voor wie doet Tritium momenteel asbestregie projecten?

“Voornamelijk vastgoedbeheerders en woningbouwcorporaties, maar ook voor gemeenten en andere overheidsinstanties met een brede vastgoedportefeuille. Hoe groter de omvang van de woningen/panden die beheerd worden, des te interessanter onze asbestregie dienstverlening is. Maar ook voor collega asbestinventariseerders, -saneerders en externe partijen als aannemers kan het zeer interessant zijn. Iedereen is uiteindelijk gebaat bij een betrouwbare, strakke planning. Hiernaast biedt het systeem de mogelijkheid om allerlei statistieken en KPI’s inzichtelijk te maken.”

Meer weten?

Met de komst van de Asbestregisseur.nl kunnen wij een korte en vaste uitvoeringstermijn van grootschalige asbestmutatietrajecten garanderen. Wilt u meer weten over onze regierol bij asbestwerkzaamheden? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Wij helpen u graag verder.

Ingrid Reinten - Klantbeheerder asbest

Ingrid Reinten

Met de komst van de Asbestregisseur.nl kunnen wij een korte en vaste uitvoeringstermijn van grootschalige asbestmutatietrajecten garanderen