bodemonderzoek

Bedrijvenpark Groenewoud Drunen

Omschrijving

Onderzoek naar de verontreinigingspluim van een grondwaterverontreiniging met VOCl , die uit meerdere bronnen is ontstaan. VOCl zijn Vluchtige OrganoChloor-verbindingen, ofwel vluchtige alifatische chloorkoolwaterstoffen. Ze kennen veel toepassingsmogelijkheden, met name als oplosmiddel of ontvettingsmiddel. Het project is uitgevoerd als voorbereiding op toekomstige gebiedsgerichte grondwaterbeheer van het industrieterrein.

Werkzaamheden:

– Verkennend bodemonderzoek;
– Aanvullend bodemonderzoek.