Uit de resultaten van een door het RIVM gepubliceerd onderzoek blijkt dat de meeste inwoners van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden veilig groenten en fruit uit eigen tuin kunnen eten. Voor (moes)tuinen gelegen binnen een straal van 1 kilometer rond chemiebedrijf DuPont/Chemours geldt een advies de gewassen niet te eten. Deze resultaten werden afgelopen week geplubliceerd.

De adviezen komen voort uit de resultaten van een PFAS-onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dordrecht, onder coördinatie van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ). Tritium Advies – in samenwerking met Arcadis en het onderzoeksinstituut Wageningen Food Safety – verrichte het betreffende PFAS-onderzoek bij moestuinen in gemeenten rondom chemiebedrijf DuPont/Chemours.

Tritium Advies is al vele jaren betrokken bij bodemvraagstukken waarbij Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) een belangrijke rol spelen. Zo heeft Tritium in het verleden eerder onderzoek gedaan naar sporen van PFAS in de gewassen van moestuinen in de gemeente Helmond. Ook heeft Tritium in het verleden veelvuldig onderzoek verricht naar PFAS in de Drechtsteden.

Adviezen RIVM m.b.t. mogelijke gevolgen gezondheid

Voor de meeste inwoners van het gebied geldt geen negatief advies, maar een aantal moestuineigenaren krijgt het advies om zelf gekweekte gewassen af te wisselen met groenten en fruit uit de winkel. Bij enkele moestuinen in Sliedrecht adviseert het RIVM om helemaal geen groenten of fruit uit de tuin te eten, tenzij de gewassen in bakken met potgrond uit de winkel zijn geteeld. Deze moestuinen zijn gelegen op minder dan 1 kilometer ten noordoosten van het chemiebedrijf .

Onderzoek naar veiligheid eigen gewassen

Het onderzoek startte in de zomer van 2021 en had als doel de inwoners van de gemeentes te laten weten of zij veilig groenten en fruit uit eigen moestuin konden eten. Aanleiding van het onderzoek zijn de PFAS-uitstotende activiteiten van het chemiebedrijf DuPont/Chemours in de regio. De moestuinen die zijn onderzocht liggen binnen een straal van 15 kilometer van het chemiebedrijf. In het figuur hiernaast is de ligging van de onderzochte moestuinen weergegeven met de afstand tot Chemours.

Aanvullend onderzoek door Tritium en Arcadis

Om de concentraties van de gewassen te kunnen vergelijken met de concentraties in de grond, grondwater en irrigatiewater heeft Tritium Advies in samenwerking met Arcadis aanvullend onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek focust zich op het vaststellen van de gehalten aan PFAS en (waar relevant) GenX in de bodem (grond en grondwater), het regenwater, oppervlaktewater en in enkele gevallen het kraanwater van de geselecteerde moestuinen/volkstuincomplexen. Tritium Advies draagt zorg voor de monstername en technische verslaglegging van de analyseresultaten.

Meer weten?

Meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder op de website van het RIVM óf OZHZ. Wilt u ook gebruik maken van onze expertise op het gebied van PFAS-onderzoek? Neem dan contact met ons op via de website of bel ons op: 088 – 44 02 900.

kaart-met-zones-V11-met-onderzochte-tuinen

Uitleg bij kaart: adviezen per afstand van fabriek

  • De gewassen uit moestuinen binnen de rode stippellijn, bevatten teveel PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen). Het RIVM adviseert om deze gewassen niet te eten omdat effecten op de gezondheid niet kunnen worden uitgesloten.
  • De gewassen binnen de oranje stippellijn en buiten de rode stippellijn bevatten meer PFAS dan gewassen uit moestuinen verder weg van het bedrijf. Deze moestuinhouders kunnen hun zelf geteelde gewassen blijven eten, maar hen wordt aangeraden deze groenten en fruit af te wisselen met producten uit de winkel.
  • De gewassen uit de moestuinen uit het groene gebied, kan men gewoon blijven eten. De PFAS-gehalten zijn daar laag.

Meer weten over PFAS in uw moestuin?

Hoeveel PFAS heb ik in mijn (moes)tuin? Hoeveel komt er terecht in de door mij geteelde groenten en fruit? Kan ik (blijven) eten uit mijn eigen tuin? Op die vragen is na uitgebreid onderzoek een antwoord terug te vinden op de website van de OZHZ.

Lees alles over PFAS in uw tuin