...

Ruimtelijke ordening »

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening is het zo optimaal mogelijk (her)inrichten en gebruiken van de beschikbare ruimte (land en water) van een gebied. Bij ruimtelijke ordening gaat men uit van de mogelijkheden van de ruimte en de wensen van de samenleving. De ruimtelijke ordening is in handen van de verschillende overheden (rijk, provincie en/of gemeente). De regels t.a.v. de ruimtelijke ordening zijn bij de wet geregeld in Nederland.

Instrumenten

De Nota Ruimte is de belangrijkste beleidsnota over de ruimtelijke ordening in Nederland. De provincies werken dit Rijksbeleid uit in streekplannen. De gemeente werkt het rijks- en provinciale beleid uit in omgevingsplannen. Een van de belangrijkste plannen m.b.t. de ruimtelijke ordening die in Nederland gemaakt worden is het (gemeentelijke) bestemmingsplan. Wanneer er een bouw- of herontwikkelingsproject wordt gerealiseerd beoordeelt de gemeente of het plan past binnen het gemeenschappelijk belang en de beschikbare ruimte. Wanneer het plan in strijd is met het gemeentelijk en/of maatschappelijk beleid kan een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is, naast het beleid en de juridische kant van het verhaal, ook de omgeving van groot belang. De diverse aspecten dienen in dit kader zorgvuldig te worden bekeken.

Producten ruimtelijke ordening

Onze adviseurs kunnen u helpen bij de volgende zaken rondom ruimtelijke ordening:

Hulp nodig bij uw ruimtelijke plannen?

Wilt u graag weten wat Tritium Advies voor uw ruimtelijke project kan betekenen? Neem contact op met een van onze ruimtelijke adviseurs. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Frans vd Borne

Frans van den Borne

Senior projectleider RO

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!