...

Bedrijven- en milieuzonering »

Bedrijven en milieuzonering

Bij de bouw van geluidgevoelige functies (zoals wonen) in de nabijheid van bedrijven (of vice versa) dient aangetoond te worden dat er sprake is van een goed woon- en leefmilieu. Hierbij moet rekening worden gehouden met omliggende functies met een milieuzone.

Voor de beoordeling zal de VNG-publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering, versie 2009’ als leidraad worden gebruikt. Hierbij worden de aspecten geluid, geur, gevaar en stof bekeken.

In een quickscan bedrijven en milieuzonering worden de uitgangspunten geïnventariseerd en getoetst waarbij gebruik gemaakt wordt van voornoemde publicatie.

Indien blijkt dat niet voldaan kan worden aan de richtafstanden kan nader onderzoek noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een akoestisch onderzoek industrielawaai.

Meer weten over bedrijven en milieuzonering?

Wilt u meer informatie over het aspect bedrijven- en milieuzonering in uw ruimtelijke plan of heeft u een andere vraag met betrekking tot dit aspect? Neem dan gerust contact op met ons op. Onze experts vertellen u er graag meer over. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Coline de With

Coline de With

Projectleider RO

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!