...

Bestemmingsplan »

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat wat er in een gemeente in Nederland met de ruimte mag gebeuren. Wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt.

Per gemeente kunnen er meerdere bestemmingsplannen worden opgesteld. Vaak wordt voor een uniform gebied dat reeds is vastgelegd in de structuurvisie van de gemeente (zoals een woonwijk, industriegebied, of natuurgebied) een bestemmingsplan gemaakt. In dat plan, wat elke 10 jaar opnieuw moet worden vastgesteld, worden de ontwikkelingen van een gebied toegelicht en in kaart gebracht. Daarnaast worden er regels aan verbonden. In deze regels en op de verbeelding wordt aangegeven wat wel en niet in het gebied is toegestaan.

Toetsing bestemmingsplan

Wilt u een ruimtelijke ontwikkeling realiseren, dan kunt u te maken krijgen met het bestemmingsplan. Tritium Advies kan voor u toetsen of uw ruimtelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld het uitbreiden van een productiehal of nieuwbouwplannen past binnen het geldende bestemmingsplan en welke mogelijkheden er zijn om de voorgenomen ontwikkeling te kunnen realiseren. Passen uw plannen niet binnen het geldende bestemmingsplan? Dan kan worden overgegaan op de omgevingsvergunning, zoals omschreven onder “ruimtelijke onderbouwing” of op een aanvraag tot het wijzigen van het bestemmingsplan.

Ruimtelijke plannen

Benieuwd naar een ruimtelijk plan in uw gemeente? Bezoek dan eens ruimtelijkeplannen.nl, hier vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het rijk.

Uw bestemmingsplan van a tot z geregeld

Vanaf de ontwerpfase tot en met de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan staat Tritium Advies u graag bij om uw ruimtelijke plannen in goede banen te leiden. Wij kunnen voor u het totale projectmanagement verzorgen en voeren bovendien de benodigde (milieu-)onderzoeken voor u uit. Dit zorgt niet alleen voor een efficiëntere doorloop van uw ruimtelijke plannen maar levert u ook een besparing in eventuele onderzoekskosten op.

Meer weten?

Heeft u een ruimtelijk plan en wilt u weten of dit past binnen het geldende bestemmingsplan? Neem dan contact op met onze adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening. Of vraag direct een offerte aan. Ontzorgen is een belangrijk aspect in de werkwijze van Tritium Advies. Waar mogelijk nemen wij het werk uit handen zodat u uw energie op andere zaken kunt richten. Onze deskundige hebben de expertise in huis om uw ruimtelijk initiatief van het begin tot het eind te begeleiden.

Contact

Joost Welmers | Tritium Advies

Joost Welmers

RO Coördinator

Offerte aanvragen

Vraag nu aan