Flora en fauna onderzoek »

Flora en fauna onderzoek

Een flora en fauna onderzoek brengt de planten en dieren in een gebied in kaart. Flora en fauna onderzoek kan om allerlei redenen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek voor een verbouwing, voor natuurbeheer, voor een natuurwaardekaart of voor een gebiedsontheffing. Afhankelijk van hoe uitgebreid het onderzoek is, kijken we naar planten, dieren en andere belangrijke ecologische aspecten.

Ecologische quickscan

Flora en fauna onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd in de vorm van een ecologische quickscan. Deze aanpak geeft snel een overzicht van alle natuur wet- en regelgeving die voor deze locatie relevant is, met de argumenten hiervoor. De actuele natuurwaarden en de ecologische potenties van de locatie zijn hierbij uitgangspunten. Op deze manier worden de risico’s en randvoorwaarden, maar vooral ook de kansen voor een mogelijk ontwerp zichtbaar. Uit de quickscan flora en fauna volgen een aantal duidelijke adviezen die u nodig heeft bij de planning van uw project.

De ecologische quickscan bestaat uit:

  1. Een veldinspectie. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van beschermde plant- of diersoorten of resten/sporen hiervan (krabsporen, uitwerpselen, voedselresten en lokalisatie van vaste verblijfs-, rust- en voortplantingsplaatsen). Ook wordt er een inschatting gemaakt van de ecologische potentie van de locatie.
  2. Een bronnenonderzoek of bureaustudie naar bekende ecologische data. Alle relevante bekende gegevens over verspreiding en voorkomen van beschermde plant- en diersoorten worden onderzocht.
  3. Op basis van de hierboven beschreven onderzoeken wordt een inschatting gemaakt van de actuele natuurwaarden van het gebied of van het ontbreken van relevante, belangrijke gegevens. Dit mondt uit in duidelijke adviezen die betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen. Het geheel wordt weergegeven in een schriftelijke rapportage.

Vervolgonderzoek flora en fauna

Afhankelijk van de conclusies van het inventariserend onderzoek kan bijvoorbeeld een nader onderzoek naar vleermuizen en het opstellen van een migratieplan noodzakelijk zijn. Hierbij dient dan bijvoorbeeld te worden uitgezocht of er verblijfplaatsen aanwezig zijn in te slopen gebouwen en welke functie deze hebben aangaande eventueel aanwezige vleermuizen.

Veilig en gezond werken

Tritium Advies werkt volgens de richtlijn “Veilig en gezond werken” van het Netwerk voor Groene Bureaus (NGB). Veldwerkzaamheden tijdens een quickscan flora en fauna onderzoek brengen verscheidende risico’s met zich mee. In deze richtlijn zijn, mede op basis van de geldende wet- en regelgeving, een aantal belangrijke veiligheidsmaatregelen beschreven om risico’s in het veld te herkennen, te minimaliseren en te voorkomen.

Meer weten over een flora en fauna onderzoek?

Heeft u een vraag over flora en fauna onderzoek? Neem dan gerust contact op met ons op, onze adviseurs helpen u graag verder. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Projectleider geluid en bouwfysica

Robert van de Voort

Projectleider GBF & RO

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!