Geuronderzoek veehouderij »

Geuronderzoek veehouderij

Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken en ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Geurhinder kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid, verstoorde ademhaling en verstoorde hartslag. Ook kan geur psychische klachten veroorzaken, bijvoorbeeld spanningen, structurele onvrede over het woon- en leefklimaat en vermindering van activiteiten buitenshuis.

Geur is ook een belangrijk thema bij veehouderijen. De dierenverblijven, mestbassins en mestverwerking kunnen voor omwonenden geurhinder veroorzaken. Vanwege de geurbelasting op een gebied kan het woon- werk en leefklimaat onvoldoende zijn om bijvoorbeeld woningbouw te realiseren. Geur van veehouderijen heeft dus gevolgen voor het leefklimaat van mensen en voor het gebruik van de ruimte.

De wet geurhinder en veehouderij (WGV)

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor de omgevingsvergunning als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De wet geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. De geurbelasting wordt berekend en getoetst met de verspreidingsmodellen V-Stacks vergunning en V-Stacks gebied.

Meer weten?

Ontvangt u graag meer informatie over de mogelijkheden op het gebied van geuronderzoek veehouderij? Neem dan gerust contact op met een van onze deskundigen. Of vraagt direct een offerte aan.

Contact

Lonneke Michielsen

Lonneke Michielsen

Senior projectleider RO

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!