...

Geuronderzoek veehouderij »

Geuronderzoek veehouderij

Wanneer nabij een veehouderij een geurgevoelig object (zoals wonen) gerealiseerd wordt (of vice versa), is het van belang om het aspect geur te onderzoeken. In het kader van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient bij een planvoornemen de geurhinder van omliggende veehouderijen onderzocht te worden. Bestaande veehouderijen hebben vergunde vaste afstanden of vergunde geurcontouren welke invloed kunnen hebben op de inrichting van het plangebied. En daarnaast dient aangetoond te worden dat er ter plaatse van het geurgevoelig object sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor de omgevingsvergunning als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De wet geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Om de geurbelasting te berekenen maken we gebruik van het verspreidingsmodel V-Stacks.

Tritium kan u van dienst zijn wanneer u een geurbelasting berekening nodig heeft. Het onderzoek wordt door een externe partij uitgevoerd, waarmee wij nauw en veelvuldig samenwerken. De coördinatie van dit onderzoek wordt door Tritium verzorgd.

Meer weten over geuronderzoek veehouderij?

Wilt u meer informatie over het aspect geur (veehouderijen) in uw ruimtelijke plan of heeft u een andere vraag met betrekking tot dit aspect? Neem dan gerust contact op met ons op. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!