...

Parkeeronderzoek »

Parkeer- en verkeeronderzoek

Bij (her)ontwikkelen van een locatie verandert de parkeervraag van de omgeving. Veel gemeenten hebben specifiek beleid op het gebied van parkeernormen danwel sluiten aan bij de landelijke CROW-normen.

Om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige parkeersituatie kunnen wij een parkeeronderzoek uitvoeren.

Hiervoor verrichten wij de volgende werkzaamheden:

  • Inventarisatie huidige parkeervoorzieningen;
  • parkeerbehoefte van zowel de huidige als van de nieuwe ontwikkeling in beeld brengen;
  • toetsing parkeersituatie als gevolg van toekomstige ontwikkeling;
  • beschikbare c.q. vrije parkeerplaatsen inventariseren.

Bij (grotere) ontwikkelingen kan men te maken krijgen met extra verkeersbewegingen. Dit kan een grote impact hebben op de wegen rondom het plangebied. Om meer grip te krijgen op deze impact wordt een verkeersgeneratie-onderzoek uitgevoerd.

Voor het uitvoeren van een verkeeronderzoek hanteren wij de volgende aanpak:

  1. Inventarisatie huidige verkeersomvang omliggende wegen;
  2. berekenen verkeersgeneratie als gevolg van de nieuwe ontwikkeling;
  3. beoordeling en toetsing verkeersafwikkeling als gevolg van toekomstige ontwikkeling (eventueel in samenwerking met één van onze partners).

Meer weten over parkeer- en verkeeronderzoek?

Wilt u meer informatie over de toepassing van parkeren en verkeer in uw ruimtelijke plan of heeft u een andere vraag met betrekking tot het parkeer- en/of verkeeronderzoek? Neem dan gerust contact op met ons op. Onze experts vertellen u er graag meer over. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Coline de With

Coline de With

Projectleider RO

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!