...

Principeverzoek »

Opstellen en indienen van een principeverzoek

Principeverzoek is de ambtelijke benaming voor de eerste afspraak tussen een bouwaanvrager en de ambtenaar van een gemeente. Soms wordt deze eerste afspraak ook wel beginselaanvraag, conceptaanvraag, adviesaanvraag of vooraanvraag genoemd.

Met het indienen van een principeverzoek tast u af wat de gemeente van uw ruimtelijke plan vindt. Het geeft een globale inshchatting van de haalbaarheid van de plannen tijdens de procedure van een omgevingsvergunning. Het opstellen en indienen van een principeverzoek is in veel gevallen de allereerste fase van de gehele planprocedure.

Globale schets van de gewenste ontwikkeling

Bij het indienen van een principeverzoek wordt een globale schets gegeven van de gewenste ontwikkelingen en de globaal te verwachten effecten op de omgeving. Naar aanleiding van de in het principeverzoek geschetste voornemens geeft de gemeente dan aan of zij kan en wil meewerken aan uw plannen. Deze uitspraak, vaak per brief, wordt een principebesluit genoemd. Vaak geven gemeenten in het principebesluit nog aanbevelingen om de haalbaarheid in de fase van de omgevingsvergunning te vergroten. Zo kan er bijvoorbeeld in het principebesluit worden aangegeven dat de gemeente akkoord gaat met het plan zoals opgesteld in het principeverzoek mits er een aantal aanpassingen worden gedaan. Het voordeel van het vooraf indienen van een principeverzoek is dat u uw plannen niet tot in detail hoeft uit te werken en nog geen kosten hoeft te maken voor de bijbehorende (milieu)onderzoeken. Ook blijven de kosten voor de procedure om af te wijken van het bestemmingsplan beperkt.

De basis voor een goede ruimtelijke onderbouwing

Tritium Advies heeft ruime ervaring bij het opstellen en indienen van een principeverzoek. Onze adviseurs schrijven een heldere toelichting bij uw voornemen, zodat de gemeente uw plan op de juiste insteek kan beoordelen. Deze toelichting vormt, bij een positieve houding van de gemeente, de basis voor een goede ruimtelijke onderbouwing.

Meer weten over een principeverzoek?

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het opstellen en indienen van een principeverzoek. Neem contact op met onze één van onze ruimtelijke adviseurs óf vraag direct een offerte aan.

Contact

Frans vd Borne

Frans van den Borne

Senior projectleider RO

Offerte aanvragen

Vraag nu aan