Stikstofdepositie berekenen »

Stikstofemissie en depositie berekenen

Het berekenen van de stikstofdepositie is een actueel onderwerp. Sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State is het voor ieder project noodzakelijk om te bepalen of er een vergunning voor de Wet natuurbescherming nodig is. Het gevolg is dat veel bouwprojecten stilliggen. Projecten die geen stikstofdepositie veroorzaken op de Natura-2000 gebieden kunnen wel doorgaan.

AERIUS Calculator

AERIUS Calculator is het online rekeninstrument waarmee de depositie (neerslag) van stikstof op Natura 2000-gebieden en desgewenst ook op andere gebieden kan worden berekend. Tritium Advies werkt  met de nieuwe versie van Aerius om de hoeveelheid stikstofdepositie die individuele projecten veroorzaken op Nature 2000-gebieden te berekenen. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof is de rekentool Aerius Calculator 2016L vervangen door Aerius Calculator. Aan de hand van deze rekentool kunnen onze adviseurs bepalen of plannen en projecten leiden tot een verslechtering of niet.

Complexe stikstof berekeningen

Berekeningen voor bijvoorbeeld grote inrichtingen, bedrijventerreinen of infrastructurele projecten kunnen complex zijn. Tritium Advies heeft diepgaande kennis van AERIUS en is in staat om complexe stikstofdepositieberekeningen uit te voeren.

Meer dan alleen een onderzoeksrapport

U kunt van ons meer verwachten dan alleen een onderzoeksrapport. Wij adviseren voor u de beste optie. Is het verstandig alvast een Wnb-vergunning aan te vragen? Of kan deze beter aanhaken bij een aanvraag omgevingsvergunning? Is intern salderen mogelijk? We bekijken alle oplossingsrichtingen en denken constructief met u mee.

Meer weten over stikstofdepositie berekenen?

Wilt u vrijblijvend contact als het gaat om AERIUS of stikstofdepositieberekening, neem dan gerust eens contact op met een van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.

Contact

Joost Welmers | Tritium Advies

Joost Welmers

RO Coördinator

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!