“De gezondheid van onze klanten en collega’s op nummer één”

Het zijn rare tijden. De coronacrisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Binnen de kaders van de maatregelen die de overheid en het RIVM momenteel treffen om het virus te stoppen, gaan onze werkzaamheden door. Niet helemaal zoals u van ons gewend bent, maar wel ‘coronaproof’. Bij Tritium werken we namelijk veilig, of we werken niet. De gezondheid van onze collega’s en van onze klanten staan altijd op nummer één.

Omdat de asbestafdeling van Tritium regelmatig werkzaamheden bij mensen thuis uitvoert, hebben wij een ‘COVID-19 asbestprotocol’ opgesteld. In dit protocol wordt toegelicht op welke wijze de (asbest)werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Klik op de afbeelding hiernaast om de flyer ‘Veilig doorwerken’ te openen.

Voorbereiding

Vooraf controleren wij bij de (hoofd)aannemer/opdrachtgever of zij instemmen met het uitvoeren van een asbestinventarisatie in de bewoonde situatie. Er wordt telefonisch een afspraak gemaakt waarbij wij de volgende vragen aan de klant/bewoner stellen:
▪ Heeft u coronagerelateerde gezondheidsklachten (bijv. hoesten, last van luchtwegen, koorts?
▪ Behoort u tot de risicogroep (tot de risicogroepen behoren mensen van 70 jaar en ouder en volwassenen ouder dan 18 jaar met onderliggende aandoeningen)?
▪ Bent u in contact geweest met een persoon die verdacht werd of aangetoond geïnfecteerd is geraakt met het Corona virus?

Naast deze vragen informeren wij de klant over de extra maatregelen die worden genomen tijdens het uitvoeren van de asbestinventarisatie:
▪ Wij schudden geen handen en houden 1,5 meter afstand;
▪ Het dragen van een mondkapje is niet verplicht tenzij de klant/bewoner hierom vraagt;
▪ Wij reinigen tijdens de inventarisatie oppervlakten waarmee wij in aanraking komen met een daarvoor geschikt reinigingsmiddelen.

Uitvoering asbestinventarisatie

Voor aanvang van de asbestinventarisatie worden onderstaande zaken/maatregelen gecontroleerd:
▪ DIA inclusief zijn/haar gezin is 100% klachtenvrij;
▪ Extra controle op voldoende aanwezigheid van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne/reinigingsmiddelen;
▪ DIA draagt een hesje 1,5 meter afstand;
▪ DIA wast/desinfecteert zijn handen en gebruikt handschoenen (bij iedere inventarisatie worden er nieuwe handschoenen gebruikt);
▪ Voor binnenkomst van de woning vraagt de DIA nogmaals of de bewoner(s) of huisgenoten coronagerelateerde gezondheidsklachten hebben of tot de risicogroepen behoren;
▪ DIA overhandigt aan klant/bewoner een exemplaar van onze flyer “Veilig doorwerken”.

Bij binnenkomst van de woning stelt de DIA enkele vragen en informeert de bewoner over de werkwijze en extra maatregelen:
▪ Wij schudden geen handen en houden 1,5 meter afstand;
▪ Verzoek aan bewoner om niet gelijktijdig in dezelfde ruimte aanwezig te zijn als de DIA;
▪ Wij reinigen tijdens de inventarisatie oppervlakten waarmee wij in aanraking komen met een daarvoor geschikt reinigingsmiddel;
▪ Wij maken geen gebruik van het toilet van de bewoner.

Nadat de asbestinventarisatie is uitgevoerd, meldt de DIA dit bij de bewoner en vraagt de bewoner bij vertrek de deur te sluiten.

Extra aandachtspunten/maatregelen die wij naleven t.b.v. hygiëne:

▪ Bij gebruik handschoenen, aan-/uittrekken in de auto;
▪ Vaak handen wassen;
▪ Desinfectiegel gebruiken;
▪ Aanrakingen zo veel mogelijk vermijden;
▪ Gebruik van papieren zakdoekjes;
▪ Hoesten en niezen in elleboog.

Samen veilig doorwerken